Svensk Speakerröst Reklamröst  Swedish Voiceover Artist Voice Over Talent 
Stefan Chinell Voiceovers
Viktigt meddelande:
Denna website är numera mycket föråldrad. En modern responsiv mobilvänlig version är under utarbetande. Själva affärsinformationen (priser mm) är dock aktuell. Många ljud- och videoclips är också föråldrade, nyare material finns på VIMEO och SOUNDCLOUD
SVENSK VERSION
Klicka här för svensk version

Audio Showreel    Video Showreel

Stefan Chinell Voiceovers
Important message:
This website is by now very old. A new modern responsive version is in the making. The actual business information (rates etc) is however correct and current. Many audio and video clips are also outdated, newer material can be found on VIMEO and SOUNDCLOUD
ENGLISH VERSION
Click here for english version

Audio Showreel     Video Showreel

Sweden  Finland  Norway  Denmark  USA  Canada  Holland  Belgium  France  Spain  Poland
Germany  Switzerland  Bosnia  Ireland  Great Britain  Singapore  Russia  Australia  India
+46 (0)90 77 25 05  +46 (0)70 22 99 285  email@swedvoice.se
SWEDVOICE  Box 4084  SE-904 03 UMEÅ Sweden